JUDr. Lucie AuersvaldováJUDr. Lucie Auersvaldová

JUDr. Lucie Auersvaldová - Spolupracující advokátka v Plzeňském a Karlovarském kraji

Spolupracující advokátka v Plzeňském a Karlovarském kraji

Advokátka poskytuje právní porady a konzultace, zpracovává právní rozbory a stanoviska, sepisuje smlouvy a jiné listiny, zastupuje klienty kanceláře v řízeních před soudy a jinými orgány.

JUDr. Lucie Auersvaldová (*1981) pochází z Ronova nad Doubravou. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v roce 2008 a od té doby působila v obchodních společnostech na pozici podnikového právníka, kde získala zkušenosti zejména z oblasti smluvního práva, pracovního práva a práva obchodních společností. Od roku 2013 působila v advokátní kanceláři JUDr. Evy Auersvaldové na pozici advokátní koncipientky, kde se dále věnovala oblasti smluvního práva, právu občanskému (vymáhání pohledávek), rodinnému, pracovnímu a právu obchodních společností. V roce 2016 složila státní rigorózní zkoušku opravňující k užívání akademického titulu doktora práv a rovněž uspěla u advokátních zkoušek. Ve své praxi se JUDr. Lucie Auersvaldová věnuje především občanskému a obchodnímu právu (s důrazem na smluvní právo) právu pracovnímu a rodinnému. Hovoří anglicky. Ve svém volném čase se věnuje četbě, cyklistice a ráda tráví čas v přírodě.

Kontaktní email : recepce@karabec.cz

Další fotografie:

JUDr. Lucie Auersvaldová - Spolupracující advokátka v Plzeňském a Karlovarském kraji