Mgr. Jiří ZrníkMgr. Jiří Zrník

Mgr. Jiří Zrník - Spolupracující advokát v Olomouckém kraji

Spolupracující advokát v Olomouckém kraji

Advokát poskytuje právní porady a konzultace, zpracovává právní rozbory a stanoviska, sepisuje smlouvy a jiné listiny, zastupuje klienty kanceláře v řízeních před soudy a jinými orgány.

Mgr. Jiří Zrník (*1980) pochází z Olomouce. Vystudoval obor právo na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V posledním roce studia absolvoval půlroční zahraniční studijní pobyt na právnické fakultě na Universidad de A Coruña, Španělsko. Po ukončení studií v roce 2005 nastoupil jako advokátní koncipient do advokátní kanceláře Bakeš & partneři. V roce 2008 složil advokátní zkoušku a od roku 2009 až do roku 2012 působil v advokátní kanceláři Bakeš & partneři jako jeden z partnerů. Od roku 2012 do současnosti pak působí jako samostatný advokát v Olomouci. Ve své právní praxi se zaměřuje zejména na obchodní a občanské právo, řadu zkušeností nasbíral také v oblasti práv k ochranným známkám. Hovoří anglicky a španělsky. Ve svém volném čase se kromě rodiny rád věnuje také tenisu, lyžování, horské turistice a poznávání cizích zemí.

Kontaktní email : recepce@karabec.cz

Další fotografie:

Mgr. Jiří Zrník - Spolupracující advokát v Olomouckém kraji Mgr. Jiří Zrník - Spolupracující advokát v Olomouckém kraji