JUDr. David KarabecJUDr. David Karabec

JUDr. David Karabec - Vedoucí advokát

Vedoucí advokát zajišťuje veškerou řídící a výkonnou činnost advokátní kanceláře v oblasti poskytování právních služeb podle zákona o advokacii.

JUDr. David Karabec (*1964) pochází z Prahy. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1988. Od počátku roku 1990 se podílel na poradenství začínajícím podnikatelům v rámci Sdružení československých podnikatelů. Poté krátce působil v poradenské firmě zaměřené na poskytování právních a ekonomických služeb pro podnikatele a v roce 1993 se stal komerčním právníkem zapsaným u Komory komerčních právníků České republiky. Od roku 1996 působí jako advokát. V seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou je zapsán pod č. ev: ČAK 7353. Od roku 1997 se zabývá publikační činností pro odborné nakladatelství právnické a manažerské literatury VERLAG DASHÖFER a přednáškovou činností v oblasti práva. V roce 1999 absolvoval tříměsíční odbornou stáž ve Spolkové republice Německo pro advokáty střední a východní Evropy, zaměřenou na aplikaci německého práva a práva Evropské unie. V roce 1999 absolvoval dvouleté specializační studium práv k duševnímu vlastnictví na Institutu průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze (příloha), kde obhájil závěrečnou odbornou práci na téma "Námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví". Od roku 1999 aktivně spolupracuje s Českou advokátní komorou, kde působí v sekci pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy. V roce 2002 se v rámci vzdělávacího programu zúčastnil studijní cesty k Obchodnímu soudu ve Vídni a k Mezinárodnímu rozhodčímu soudu ve Vídni. V roce 2003 absolvoval týdenní studijní program ve Francii u Evropského soudu pro lidská práva a u Rady Evropy ve Štrasburku se zaměřením na rozhodovací praxi soudu a vymahatelnost jeho rozhodnutí. V roce 2003 se zúčastnil studijní cesty ke Spolkovému správnímu soudu se sídlem v Lipsku zaměřenou na problematiku evropského práva ve vztahu ke správnímu soudnictví. Od roku 2004 působí jako odborný asistent katedry práva Bankovního institutu vysoké školy (BIVŠ) v Praze, kde se specializuje na problematiku hospodářské soutěže, průmyslových práv a licencí. Od roku 2005 je členem Nizozemské obchodní komory v Praze (Netherlands Chamber of Commerce in Prague). V letech 2005-2006 působil jako expert České advokátní komory v komisi pro soutěžní právo CCBE v Bruselu. Ve své odborné advokátní praxi se věnuje zejména problematice obchodního práva, průmyslových práv a licencí, hospodářské soutěže, nekalé soutěže, pracovnímu právu, jakož i procesnímu zastupování klientů v těchto oblastech práva. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti zastupování klientů ve sporných řízeních před soudy na všech úrovních, včetně Nejvyššího soudu ČR, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Klienty zastupuje i v řízeních před rozhodčími soudy, zejména před stálým rozhodčím soudem při Hospodářské a Agrární komoře České republiky. Hovoří německy, anglicky a rusky. Ve svém volném čase hraje golf a věnuje se horské turistice, cyklistice, plavání a lyžování.

JUDr. David Karabec publikuje odborné články v oblasti ochrany duševního vlastnictví :

Kontaktní email : david.karabec@karabec.cz

Osvědčení:

Další fotografie:

JUDr. David Karabec - Vedoucí advokát JUDr. David Karabec - Vedoucí advokát