Bc. Aneta KarabcováBc. Aneta Karabcová

Bc. Aneta Karabcová - Asistentka

Asistentka

Asistentka vykonává administrativní úkony v působnosti vedoucího advokáta.

Aneta Karabcová (*1994) pochází z Prahy. V roce 2013 zahájila studia v bakalářském studijním programu na Vysoké škole ekonomické v Praze, Národohospodářské fakultě, která ukončila v roce 2017 složením státní závěrečné zkoušky s titulem Bc. V současnosti studuje na téže vysoké škole v navazujícím magisterském studijním programu obor management. Od roku 2010 působí v advokátní kanceláři JUDr. Davida Karabce na pozici asistentky a při studiu pracuje jako tester softwarových aplikací pro ČSOB. Hovoří anglicky a pasivně ovládá francouzštinu. Ve svém volném čase se věnuje sportu, kultuře, lyžování a horské turistice.

Kontaktní email : recepce@karabec.cz

Další fotografie:

Bc. Aneta Karabcová - Asistentka Bc. Aneta Karabcová - Asistentka