MediaceMediace

Mediace Pomáháme našim klientům mimosoudně řešit jejich spory formou mediačních služeb. Jedná se o nákladově efektivní a rychlé řešení sporů v civilních, obchodních, patentových a známkových věcech prostřednictvím řízení, která jsou přizpůsobena potřebám stran sporu. U dohod, které jsou výsledkem mediace, je větší pravděpodobnost, že budou dobrovolně dodržovány a mezi stranami bude zachován přátelský a udržitelný civilní nebo obchodní vztah.

V současné době se tento způsob řešení sporů nejvíce využívá v rodinných sporech, zejména v otázkách úpravy péče a výživného k nezletilým dětem, ale tento postup se také úspěšně aplikuje i v případech obchodních sporů, nekalé soutěže a porušování práv k duševnímu vlastnictví.

V případě, že máte zájem o rychlé a nákladově efektivní mimosoudní řešení Vašeho sporu, můžete se na nás s důvěrou obrátit. Bezplatně vyhodnotíme Váš případ a navrhneme Vám za pomoci našeho kvalifikovaného mediátora vhodný postup.

Ke sdělení popisu Vašeho případu nebo k objednání mediace můžete využít :

  • některého z kontaktních údajů, například :
  • náš internetový formulář, viz níže, ve kterém prosím vyplňte všechny položky.
Jméno : Popis Vašeho případu :
Příjmení :
Váš email :
Antispam : Antispamový obrázek