Spravedlnost obětem dopravních nehodSpravedlnost obětem dopravních nehod

Fair Law – Spravedlnost obětem dopravních nehod Pomáháme našim klientům vymáhat finanční zadostiučinění za zásah do práva na život a tělesnou integritu způsobený v důsledku dopravní nehody. Reagujeme tímto způsobem na stále stoupající počet závažných dopravních nehod souvisejících s bezohledností některých řidičů. V důsledku dopravní nehody dochází totiž nejen k zásahu do práva na život a tělesnou integritu, ale i k zásahu do soukromého a rodinného života.

Svých nároků se oběť dopravní nehody nebo osoby blízké mohou domáhat jednak v rámci náhrady škody, a to jak škody na zdraví, tak i na majetku a jednak prostřednictvím práva na ochranu osobnosti. V rámci práva na ochranu osobnosti se lze domáhat i práva na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Od zásahu do práva na ochranu osobnosti do uplatnění nároků z nich plynoucích by však neměla uplynout delší časová prodleva.

V případě, že hledáte komplexní službu při uplatňování a následném vymáhání nároků vůči viníkovi dopravní nehody, můžete se na nás s důvěrou obrátit. Bezplatně vyhodnotíme Váš případ a navrhneme Vám za pomoci našeho kvalifikovaného advokáta vhodný postup.

Ke sdělení popisu Vašeho případu nebo k objednání právní pomoci můžete využít :

  • některého z kontaktních údajů, například :
  • náš internetový formulář, viz níže, ve kterém prosím vyplňte všechny položky.
Jméno : Popis Vašeho případu :
Příjmení :
Váš email :
Antispam : Antispamový obrázek