Cena právních služebCena právních služeb

Odměna za právní služby

Právní služby Vám nabízíme takové, aby se vždy co nejlépe přizpůsobily Vašim potřebám a požadavkům. Tomu odpovídá i naše cenová nabídka. Odměna za naše právní služby je proto individualizována podle možností, potřeb a náročnosti případů jednotlivých klientů.

  • Pro studenty, začínající podnikatele a start-up firmy poskytujeme právní služby ve snížené hodinové sazbě 2.000,-Kč/hod + DPH (2.420,-Kč vč. DPH).
  • Občanům, živnostníkům, malým a středním podnikům poskytujeme právní služby v běžné hodinové sazbě 2.500,-Kč/hod + DPH (3.025,- Kč vč. DPH).
  • Náročným klientům poskytujeme konzultační a poradenské služby v oblasti strategie a taktiky vedení sporů, v oblasti procesní analýzy a projektového řízení právních případů, jakož i v oblasti strategie ochrany duševního vlastnictví a soutěžního chování na trhu, za individuálně stanovených podmínek, obvykle v hodinové sazbě 3.000,- Kč/hod + DPH (3.630,-Kč vč. DPH).

Na každý právní případ, s výjimkou jednorázové konzultace, s Vámi vždy uzavřeme písemnou smlouvu o poskytování právních služeb, která bude obsahovat naší dohodu o ceně, výši zálohy a další ujednání vzájemné spolupráce. Pokud je to ve Vašem případě možné, snažíme se vždy najít pro Vás co nejefektivnější řešení za předem dohodnutou pevnou částku, vč. DPH a souvisejících nákladů.

Náklady

Soudní, správní a notářské poplatky, náklady na znalecké posudky nebo cestovné se vyměřují podle platných právních předpisů a jejich výše závisí na povaze Vašeho případu. Výši těchto nákladů Vám vždy specifikujeme předem a jejich vynaložení vždy podléhá Vašemu souhlasu.

Další běžné náklady:

  • Ověřování podpisů: 36,- Kč vč. DPH za jeden podpis (při současném objednání kupní nebo darovací smlouvy je ověřování podpisů zdarma)
  • Advokátní úschova: 6 050,- Kč vč. DPH za jednu úschovu finančních prostředků nebo listin
  • Výpis z katastru nemovitostí: 50,- Kč za jednu stranu
  • Výpis z centrální evidence exekucí: 60,- Kč za jedno vyhledávání v systému

Způsoby platby

Právní služby a náklady je možné hradit těmito způsoby:

  • na místě v hotovosti
  • převodem na účet na základě vystavené faktury

Další informace

Pokud na některou z Vašich otázek nenaleznete odpověď na našich webových stránkách, rádi Vám ji poskytneme na telefonním čísle +420-283-843-130 nebo +420-602-737-320 nebo na e-mailu recepce@karabec.cz.