Cena právních služebCena právních služeb

Odměna za právní služby

Právní služby Vám nabízíme takové, aby se vždy co nejlépe přizpůsobily Vašich potřebám a požadavkům. Tomu odpovídá i naše cenová nabídka. Odměna za naše právní služby je proto individualizována podle možností, potřeb a náročnosti případů jednotlivých klientů.

  • Pro studenty, začínající podnikatele a start-up firmy poskytujeme právní služby ve snížené hodinové sazbě 1.900,-Kč/hod vč. DPH (1.570,-Kč bez DPH).
  • Občanům, živnostníkům, malým a středním podnikům poskytujeme právní služby v běžné hodinové sazbě 2.500 Kč vč. DPH (2.066,- Kč bez DPH).
  • Náročným klientům poskytujeme konzultační a poradenské služby v oblasti strategie a taktiky vedení sporů, v oblasti procesní analýzy a projektového řízení právních případů, jakož i v oblasti strategie ochrany duševního vlastnictví a soutěžního chování na trhu, za individuálně stanovených podmínek, obvykle v hodinové sazbě 3.630,- Kč/hod vč. DPH (3.000,-Kč bez DPH).

Na každý právní případ, s výjimkou jednorázové konzultace, s Vámi vždy uzavřeme písemnou smlouvu o poskytování právních služeb, která bude obsahovat naší dohodu o ceně, výši zálohy a další ujednání vzájemné spolupráce. Pokud je to ve Vašem případě možné, snažíme se vždy najít pro Vás co nejefektivnější řešení za předem dohodnutou pevnou částku, vč. DPH a souvisejících nákladů.

Informativní porada k Vašemu případu, včetně sjednání podmínek spolupráce nebo převzetí právního zastoupení je pro Vás zdarma.

Náklady

Případné soudní a správní poplatky, náklady na znalecké posudky nebo cestovné se vyměřují podle platných právních předpisů a jejich výše závisí na povaze Vašeho případu. Výši těchto nákladů Vám specifikujeme na informativní poradě k Vašemu případu.

Na Vaši žádost Vám můžeme:

  • ověřit podpisy v ceně 36 Kč vč. DPH za jeden podpis (při současném objednání kupní nebo darovací smlouvy je ověřování podpisů zdarma)
  • zajistit advokátní úschovu v ceně 6 050 Kč vč. DPH za jednu úschovu finančních prostředků nebo listin
  • vyhotovit výpis z katastru nemovitostí za poplatek 50 Kč vč. DPH za jednu stranu
  • vyhotovit výpis z centrální evidence exekucí za poplatek 60 Kč vč. DPH za jedno vyhledávání v systému

Způsoby platby

Právní služby a náklady je možné hradit těmito způsoby:

  • na místě v hotovosti nebo platební kartou
  • převodem na účet na základě vystavené faktury

Další informace

Pokud na některou z Vašich otázek nenaleznete odpověď na našich webových stránkách, rádi Vám ji poskytneme na telefonním čísle +420-283-843-130 nebo na e-mailu advokatni.kancelar@karabec.cz.